Τα έργα στην Αθηναϊκή Ακρόπολη (1975 - 2002)

Η έκθεση του Σωκράτη Μαυρομμάτη, υπεύθυνου φωτογράφου της Υπηρεσίας Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως, περιλαμβάνει 300 περίπου φωτογραφίες (από τις 4000 που είχε τραβήξει) για το έργο αποκαταστάσεως των κλασικών μνημείων της Ακροπόλεως. Η έκθεση θα διαρκέσει από 1 έως και 20 Οκτωβρίου.

Ο Σωκράτης Μαυρομμάτης παρακολούθησε με το φακό του τις εργασίες και τις παρουσιάζει σε τέσσερις ενότητες:
  • η πρώτη ενότητα παρουσιάζει τα αίτια της αποκαταστάσεως - την οξείδωση από τα σίδερα, τη διάβρωση των επιφανειών από την ρύπανση της ατμόσφαιρας, τα ρήγματα από τους σεισμούς και τα φυτά ανάμεσα στα μάρμαρα
  • η δεύτερη ενότητα δείχνει τις προετοιμασίες για την εκτέλεση των έργων - τη τακτοποίηση των διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών και τα στέγαστρα, τους γερανούς και όλα τα εργαλεία που ετοιμάζονται για την αποκατάσταση των μνημείων
  • στη τρίτη ενότητα εμφανίζεται η εξέλιξη των εργασιών - εργάτες που αφαιρούν τα αρχιτεκτονικά μέλη, που μεταφέρουν τους κίονες κ.α.
  • και στη τέταρτη ενότητα, η αποπεράτωση των εργασιών – η επανατοποθέτηση.
Η έκθεση «Τα έργα στην Αθηναϊκή Ακρόπολη» παρέχει την πληροφόρηση για την διαδικασία της συντηρήσεως και της αναστηλώσεως των μνημείων, αλλά και την αισθητική προβολή της Ακρόπολης.


Διοργάνωση:
Μουσείο Μπενάκη, Υπηρεσία Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως.

Δείτε επίσης:
- Το επίσημο site του Μουσείου Μπενάκη