Ιστορία των αισθητικών θεωριών

ist esth texn120602Μονρόε Μπέρντσλεϋ

Η Ιστορία Αισθητικών Θεωριών αποτελεί «κλασική» εισαγωγή στη μελέτη της κριτικής, της αισθητικής αλλά και της φιλοσοφικής προβληματικής.

Αυτό συνίσταται στο ότι μέσα σε λιγότερες από πεντακόσιες σελίδες εξετάζει επισταμένως, με σαφήνεια, ευθυκρισία και ευρύτητα αντιλήψεων τη γραμματεία πάνω στην τέχνη και το ωραίο, αρχίζοντας από την ελληνική αρχαιότητα και φθάνοντας ως τις μέρες μας.

Ένα μεγάλο μέρος του βιβλίου αφορά τον 19ο και τον 20ό αιώνα.

Μετάφραση: Δημοσθένης, Παύλος Κούρτοβικ, Χριστοδουλίδης.

ISBN: 960-211-039-2
Αρ. Σελίδων: 395