Γιώργος Βαρλάμος: Εικονoγράφηση Σοφοκλή

Ο ζωργάφος - χαράκτης Γιώργος Βαρλάμος μιλά για την εικονογράφηση του τρίτομου βιβλίου "ΣΟΦΟΚΛΗΣ".

Στο video γίνεται κάποια αναφορά και για τις 10 λευκές Ληκύθους, έργο σπάνιας χαρακτικής αισθητικής, που μαζί με τον δάσκαλό του Γ. Κεφαλληνό και άλλους τρεις χαράκτες, εδημιούργησαν!

Διαβάστε περισσότερα για τον Γιώργο Βαρλάμο »

Σκηνοθεσία: Απόστολος Καρακάσης
Εκτέλεση παραγωγής: ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ

Διάρκεια βίντεο: 33 λεπτά

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ & ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΜΗΣ - Κύμη 2007