Νικόλαος Γύζης

"Αν θα γράψετε ποτέ την βιογραφία μου, μη λησμονήσετε να γράψετε ότι επιτέλους, εγήρασα ονειρευόμενος..."

Νικόλαος Γύζης